Liên hệCÔNG TY CỔ PHẦN GOLF BIỂN CỬA LÒ
Ðịa chỉ: Ðường Bình Minh - P. Nghi Hương - Tx. Cửa Lò - Nghệ An
Ðiện thoại: (+84-0) 2383.956.123 - 0919.385.222 - Fax : (+84-0) 2383.956.262
Email: sales@cualogolfresort.com.vn  - Website: http://www.cualogolfresort.com.vn
Giấy phép ĐK Số 2900771584 Cấp ngày 28/11/2006