Giới thiệu / Vị trí

Nằm trong vùng trung tâm kinh tế của Bắc Trung Bộ

-        Cách Tp Hồ Chí Minh 1 giờ 30 phút bay

-        Cách Hà Nội 300km/30 phút bay

-        Cách TP Vinh và sân bay Vinh 12km.