Hội viên / Phí thẻ hội viên

Thành viên 25 năm

 

 

Thành viên

 

 

Cá nhân

 

Công ty (Chỉ định)

Công ty (Thẻ nổi)

 
 

1

Chỉ định

1 + 1

Chỉ định

1 + 2

Chỉ định

1 Công ty

+ 1 Tự do

1 Công ty

+ 2 Tự do

1 Công ty

 

+ 3 Tự do

 

Giá hiện tại

$ 20,000

$ 20,000

$ 38,000

$ 56,000

$ 72,000

$ 105,000

$ 125,000

 

101 – 150

$ 28.000

$ 28,000

$ 53,000

$ 80,000

$ 90,000

$ 115,000

$ 135,000

 

151 - 200

$ 36,000

$ 36,000

$ 70,000

$ 104,000

$114,000

$ 135,000

$ 150,000

 

Annual Fee
(US $)

     $ 690

   $ 690

 $ 1,300

 $ 1,900

  $ 2,000

   $ 2,500

  $ 3,000

 

- Giá trên đã bao gồm các loại thuế.

- Tất cả các phí có thể thay đổi mà không cần thông báo trước.

- Đơn vị tiền tệ sử dụng là đô la Mỹ.

- Phí hàng năm được áp dụng sau khi mở cửa chính thức 18 hố gôn.

- Phí hàng năm được thanh toán từ tháng 1 hàng năm.

- Thành viên mới được miễn 06 tháng đầu phí hàng năm.

- Phí hàng năm sẽ không thay đổi trong vòng 02 năm đầu tiên và sau đó sẽ được điều chỉnh theo chỉ số lạm phát.

- Phí chuyển nhượng thẻ là 10%.

- Thẻ thành viên công ty có thể chuyển nhượng cho một thành viên khác trong công ty với giá chuyển nhượng là 500$. 

Thẻ thành viên 1 năm

1. Thành viên cá nhân

01 cá nhân

$2.000

2. Thành viên gia đình

01 cá nhân và một vợ hoặc chồng

$3.500

3. Gia đình cộng

Cá nhân, vợ hoặc chồng và một con dưới 20 tuổi

$4.500

4. Corporate Special

01 chỉ định và 01 tự do

$5.400

5. Deluxe Corporate

04 chỉ định.

$7.000

* Không áp dụng phí hàng năm

Quyền lợi thành viên

- Ưu tiên đặt chỗ.

- Giảm 100% giá sân tập cho thành viên mới trong 03 tháng đầu. Giảm 50% cho các thành viên trên 03 tháng.

- Miễn phí Green Fee.

- Miến phí sử dụng thiết bị trong CLB.

- Giảm giá Caddie fees.

- Giảm giá dịch vụ spa.

- Giảm 10% khi mua hàng Proshop.

- Giảm 10 % cho các dịch vụ chức năng.

- Ưu tiên đặt chỗ và giảm giá các dịch vụ tại các khách sạn và villas liên kết với CLB.

- Thẻ thành viên có giá trị trong vòng 25 năm.

- Giảm 10% khách đi kèm.

Thẻ thành viên công ty có thể chuyển nhượng cho thành viên khác trong công ty với giá chuyển nhượng 500 USD.

Các loại thẻ

Công ty:       Bạch kim

Biệt thự:         Kim cương

Cá nhân:      Vàng

Gia đình:       Bạc

Phương thức thanh toán:

Tùy chọn 1

Thanh toán toàn bộ trong vòng 15 ngày sau khi ký hợp đồng.

Tùy chọn 2

 Đặt cọc 50% trong vòng 07 ngày sau khi ký hợp đồng.

Thanh toán 50% còn lại trong vòng 45 ngày tiếp theo.

Giai đoạn phát hành thẻ sau thành viên sáng lập

100 thành viên cá nhân @                                              $20,000.00

Thẻ gia đình 1+1 + 2 con @                                             $40,000.00

Thẻ thành viên villas 1+1+ 2 con                                    $38,000.00

Giai đoạn 3

 Thành viên cá nhân thứ 101-150 @                              $28,000.00

Thành viên gia đình @                                                      $56,000.00

Thành viên Villa  1+1+ 2 con                                           $53,000.00

 Giai đoạn 4

Thành viên cá nhân thứ 151-200 @                              $36,000.00

Thành viên gia đình 1+1 + 2 con @                              $72,000.00

Thành viên Villa 1+1+ 2 con                                            $72,000.00

Phí hàng năm dành cho thành viên gia đình và villas:

Thành viên cá nhân

US$ 690.00 / năm

Vợ chồng và mối con có handicap

US$ 550.00 / năm/ người

Con tập chơi, có sử dụng sân

US$ 250.00 / year

Thành viên danh dự

 Tối đa chỉ phát hành 10 thành viên danh dự. Thành viên danh dự không có giá trịchuyển nhượng.

Tất cả các thông tin trên có thể thay đổi theo quy định của sân gôn Cửa Lò.

 Hồ sơ yêu cầu

I. Thẻ cá nhân

1.  Đơn xin gia nhập

2. 3 ảnh 4x6

 

II. Corporate Membership

1. Đơn xin gia nhập

3. Copy of Business Registration License

4. 3 ảnh 4x6 của thành viên được chỉ định

III. Family and villas membership

1. Đơn xin gia nhập

3. Giấy đăng ký kết hôn

       4. 3 ảnh 4x6 của các thành viên trong gia đình.

 Cá nhân

Thẻ cá nhân dành cho các cá nhân trưởng thành trên 18 tuổi đã nạp đơn gia nhập thành thành viên cá nhân của CLB và được ban giám đốc chấp nhận.   

Gia đình

Thẻ thành viên gia đình dành cho các thành viên, vợ hoặc chồng thành viên và tối đa là 02 con của thành viên dưới 20 tuổi.

 Công ty

Thẻ thành viên công ty dành cho các đơn vị, công ty, chủ sở hữu, hội, cơ quan chính phủ, phi chính phủ hợp pháp. Sau khi được chấp nhận, đơn vị hợp pháp có thể chỉ định 03 thành viên là thành viên chỉ định của đơn vị. Ngoài ra, chủ thẻ có quyền mời từ 06 đến 09 thành viên là khách mời thành viên không cần đi kèm sau khi thông báo bằng văn bản cho lãnh đạosân gôn.


Binh Minh Street, Nghi Huong Commune, Cualo Town, Nghean Province, VIETNAM

Phone: (84 38) 3956-123

Office fax: (84 38) 395-6262

E-mail: sales@cualogolfresort.com.vn

Web: cualogolfresort.com.vn