Hội viên / Quyền lợi hội viên

Ưu đãi dành cho Hội viên:

  • Không bao gồm việc sử dụng các thiết bị của Câu lạc bộ
  • Hội viên được miễn phí bóng tập
  • Giảm phí thuê xe điện và phí caddie
  • Giảm giá các dịch vụ chăm sóc sức khoẻ và spa
  • Giảm giá các dich vụ dừng đỗ xe
  • Giảm giá khi mua thiết bị trong golf shop
  • Giảm giá trong nhà hàng
  • Giảm giá các lễ tiệc
  • Ưu tiên đặt và giảm giá các dịch vụ trong khách sạn và các khu vực bên cạnh nhà câu lạc bộ

Chính sách khuyến khích:

  • Bất kì hội viên nào có thể giới thiệu được trên 5 khách tham gia vào  câu lạc bộ sẽ có  1000$  trong tài khoản ở câu lạc bộ.