Hội viên / Đăng ký hội viên

Để đăng ký hội viên quý golf thủ vui long liên hệ với chung tôi theo địa chỉ sau:

Công ty Cổ phần Golf Biển Cửa Lò

ĐC: Đường Bình Minh, Phường Nghi Hương, Tx Cửa Lò, Nghệ An

Điện thoai: 0383.956.123   Fax: 0383.956.262 

Hotline: 0919.385.222

Email: sales@cualogoflresort.com.vn   website: http://www.cualogolfrresort.com.vn